S potešením oznamujeme skutočnosť, že sme v minulom roku naštartovali spoluprácu s veľmi úspešným medzinárodným obchodným reťazcom, spoločnosťou TESCO na Slovensku.

Naša spoločnosť sa stala výhradným logistickým partnerom spoločnosti TESCO na slovenskom trhu od októbra 2016. Spolupráca s týmto zákazníkom pre nás nie je nová, nakoľko logistické služby pre tento reťazec poskytuje naša spoločnosť v Českej Republike už vyše troch rokov. Spoluprácu so spoločnosťou TESCO vnímame ako strategické partnerstvo, ktoré plánujeme v najbližších rokoch rozvíjať a poskytovať jej stále kvalitnejšie a efektívnejšie logistické služby.

Pri spolupráci so všetkými našími zákazníkmi sa riadimi našimi krédami:

,,Splň očakávanie klienta – ESA splní tvoje“ – vzťah pracovníka a spoločnosti
,,Premýšľame v prospech klienta“ – vzťah pracovníka ku klientom
,,Spoločnou cestou k najlepšiemu riešeniu“ – vzťah spoločnosti a klienta