Začiatkom roku 2013 bola naša spoločnosť ESA PL poverená klientom TCL outsourcingom logistiky, ktorý bude prebiehať v sklade v Zyrardowie. Presvedčili sme podľa vyjadrenia TCL nielen konkurenčnou cenou, ale tiež vysoko kvalifikovaným personálom oddelenia logistiky na logistickom auditu. Spoločnosť TCL zaujal tiež prístup a ponúkané riešenie „ušité na mieru“.