První etapa sbírky Gonarezhou Transfrontier Parku “Pomáháme Africe” úspěšně ukončena. Odesíláme dary do Mosambiku.

Charitativní sbírku Pomáháme Africe, která je v České republice pořádána od ledna 2011 na pomoc dětem a jejich rodinám v africkém Mosambiku, se rozhodla podpořit již řada významných evropských organizací. Patří mezi ně takové společnosti jako je BMW Invelt, Diakonie Broumov, Česká charita, Arcidiecézní charita Praha – Sv. Terezie nebo společnost EFEKTIM. Do sbírky se rozhodli přispět také zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive, mateřská škola a jesle Neverland, MŠ Walfdorf, MŠ Our Submarine a řada dalších škol, školek, organizací ale i jednotlivců. Koordinátorem sbírky Pomáháme Africe v České republice je společnost Efektim. Seznam všech dárců je k nahlédnutí na stránkách vzniklých na podporu projektu www.pomahameafrice.cz.

Ve středu 25. května 2011 byla ukončena první etapa charitativní sbírky projektu “Pomáháme Africe”. Dary v podobě oblečení, hraček, školních potřeb pro děti, lékárniček a podobné věcné dary jsou nyní baleny a připravovány na cestu do afrického Mosambiku. Tam budou odeslány partnerskou společností ESA Logistika ihned počátkem června 2011. Sbírku v Mosambiku organizuje Gonarezhou Transfrontier Park na podporu zlepšení neutěšených životních podmínek obyvatelstva žijícího na jeho území. Druhý termín pro sběr věcných darů pro Mosambik je 25. září 2011. Akci “Pomáháme Africe” je možné podpořit také finančními dary pro konkrétní projekty. 

 Sbírka Pomáháme Africe podporuje rozvoj regionu a místních komunit v Gonarezhou Transfrontier Parku v Mosambiku.
Cílem akce Pomáháme Africe je podpořit komunity žijící oblasti příhraničního přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park v neutěšených životních podmínkách a napomoci tak jejímu budoucímu rozvoji. Dary věnované v první etapě sbírky Pomáháme Africe (ukončené 25. května 2011) poputují počátkem června 2011 přímo do afrického Mosambiku, kde je zástupci přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park předají do rukou odpovědných představitelů místní samosprávy a školských či nemocničních zařízení.
Sbírka Pomáháme Africe začíná u věcných darů a pokračuje rozvojovými projekty v Mosambiku
Akce Pomáháme Africe nezahrnuje pouze sběr věcných darů, ale pomáhá komunitě v Gonarezhou Transfrontier Parku také praktickými způsoby. Na projektech, které Gonarezhou Transfrontier Park v Mosambiku organizuje se podílejí nejen evropští dárci, ale jsou do nich aktivně zapojeni i obyvatelé Mosabiku. Projekt Pomáháme Africe je možné podpořit několika různými způsoby:

  • věcnými dary do 25. září 2011 (oblečení, hračky, školní pomůcky, apod.),zdravotnickým materiálem (lékárničky ad.),
  • zapojením se do konkrétních rozvojových programů (např. stavba školy, budování vodních nádrží na pitnou vodu),
  • finanční pomocí konkrétním projektům (připravovaný projekt stavby veterinární kliniky, budování základní infrastruktury, čistička vody a řada dalších).

Aktuální informace o realizovaných či probíhajících programech i o připravovaných projektech, pro které Gonarezhou Transfrontier Park v současné chvíli hledá partnery, naleznete na portále www.pomahameafrice.cz.
O Gonarezhou Transfrontier Parku
Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.   Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží  či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu  prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe.