ESA logistika Polska testovala elektrický nákladní automobil Volvo FME 42T ve skutečných podmínkách provozu, kdy zajišťoval přepravu mezi továrnou Bridgestone EMEIA v Poznani a výrobním skladem v Paczkowě. Během únorových testů bylo analyzováno mnoho důležitých provozních parametrů e-trucku. Po několika předchozích testech elektrických vozidel od různých výrobců, které proběhly v ČR a na Slovensku, je to pro nás další krok k rozhodnutí, zda a kde bychom mohli e-trucky nasadit. Za hlavní omezující parametry považujeme malý dojezd vozidla a ekonomickou bilanci ve srovnání s vozy na dieselový pohon. Nicméně se zdá, že nové technologie e-trucků tyto parametry zlepší a tím nasměrují některé naše linky, zejména ty distribuční právě k elektrickému pohonu. Je to samozřejmě náš cíl, neboť si uvědomujeme reálnou potřebu snižovat emise skleníkových plynů, tedy v tomto případě CO2.