Japonská společnost Hitachi Transport System, Ltd. (dále jen HTS) zabývající se komplexními logistickými službami, založila v Austrálii v dubnu 2011 další dceřinou společnost – Hitachi Transport System (Australia) Pty Ltd. (dále jen TSAU).

Tato pobočka se sídlem v Melbourne se tak stává jejím první zastoupením v Oceánii, čímž lze očekávat celkové posílení globální logistické sítě HTS. TSAU poskytuje především služby spedičního dovozu zboží a vnitrostátní logistické řešení společnostem s rychloobrátkovým spotřebním zbožím. Cílem TSAU je využití know how HTS, poskytování 3PL řešení a prohloubení spediční činnosti pro nové zákazníky. Pro ČR, střední a východní Evropu je Hitachi Transport System zastoupena svoji dceřinou společností ESA s.r.o, která je podobně jako TSAU orientována na logistiku FMCG a poskytování 3PL řešení, nicméně poskytuje své služby i mnoha zákazníkům z jiných segmentů v návaznosti na globální logistickou síť HTS.