Nový slogan „OUR TEAM FOR YOUR EFFICIENCY“ (Náš tým pro vaši efektivitu) v sobě zahrnuje tři základní myšlenky: význam integrity a týmové práce všech zaměstnanců ESA logistika, zákaznickou orientaci a zásadní důraz kladený na efektivitu a tím i kvalitu a produktivitu.
„Sloganem říkáme, že přestože nás v ESA logistice pracuje více než 1500 v několika zemích, jsme jeden tým s jedním cílem. Tím cílem je vzájemně výhodná spolupráce s  našimi zákazníky. Chceme poskytovat přesně takové služby, které požadují, a úzce s nimi spolupracovat na naplnění jejich logistických potřeb. Naprosto zásadní je pro nás efektivita, kvalita služeb i jejich neustálé zdokonalování. Efektivní logistika je velmi důležitá pro celkovou efektivitu jakékoliv společnosti a proto věříme, že i naši klienti vnímají hodnotu našich služeb jako důležitou součást jejich podnikání.“ vysvětluje generální ředitel ESA logistika Marek Cvačka.
ESA logistika nový slogan představila svým zaměstnancům během řady meetingů, na stránkách svého časopisu a formou dalších aktivit. „Představení nového sloganu jsme věnovali velké úsilí, protože z našeho pohledu rozhodně nejde o formální přemalování vývěsního štítu. Ve své podstatě nejsou myšlenky sloganu pro mé kolegy z ESA logistika úplně nové. Jen jsme nahradili několik prvků naší firemní filozofie jedním, novým a jasným sdělením. Dobře si uvědomujeme, že v situaci nedostatku kapacit na trhu, je efektivita jedinou cestou k dalšímu rozvoji. “ doplňuje Jindřich Karas, ředitel marketingu ESA logistika.
Nový slogan bude s ohledem na mezinárodní působnost skupiny ESA využíván pouze v angličtině.