Během uplynulého fiskálního roku 2023 se naše společnost nadále rozvíjela v mnoha směrech. Pokračovali jsme v rozšiřování našich kapacit, ale také jsme obnovovali a modernizovali naše technické vybavení.

Mapu našich skladů jsme rozšířili o dvě nová místa. V polském Tczewu byl otevřen sklad pro klienta Panasonic o kapacitě 20 212 m2 / 21 223 paletových míst a na Slovensku v Senci další skladovou budovu o kapacitě 12 650 m2 / 15 350 paletových míst pro více klientů.

Pokračovali jsme v plánované a nikdy nekončící obnově naší dopravní techniky jak v oblasti vnitrostátní a zahraniční kamionové dopravy, tak i v distribuční logistice. ESA logistika Polska položila základy vlastní nákladní silniční koloně a získala první tahače a návěsy. Celkově jsme dosáhli 97% podílu vozů s normou Euro 6 v koloně všech našich nákladních vozidel. Jsme si vědomi, že norma EURO 6 je současný vysoký standard, ale připravujeme se i na rozšíření našeho vozového parku o vozidla s elektrickým pohonem. Během fiskálního roku 2023 jsme uskutečnili množství testů v ČR, Polsku i na Slovensku, které nám pomohli definovat budoucí role těchto vozidel v našem fleetu a jejich nasazení na vhodných trasách.

Doplňování a obnova techniky proběhla i v kategorii manipulační techniky. V největším měřítku to bylo v našem nejrozsáhlejším skladovém prostoru v ČR v Jažlovicích.

Je také mnoho činností, které nelze zobrazit obrázky a popsat čísly. Mezi ně patří zejména neustálé zdokonalování elektronických systému pro skladování a dopravu, ale také pro celkové řízení naší společnosti. Jsou sice „neviditelné“, ale jejich dopad na efektivitu a hospodaření společnosti je významný.

Je pro nás zásadní kvalitně, efektivně a kontinuálně plnit potřeby našich klientů. S tím souvisí veškerá provedená rozšíření a modernizace a samozřejmě jich máme mnoho připraveno i pro tento fiskální rok 2024.