Společnost ESA logistika od března tohoto roku nasadila na pravidelnou linku novou soupravu označovanou interně jako XXL. Jedná se o nákladní vozidlo (EURO6) vybavené skříní s připojeným podvozkem, na němž je dále zapřáhnutý návěs. Souprava má celkovou délku 25,25m.
Jedná se o výjimečnou soupravu, která je schopna přepravovat až 101 palet zboží díky dvoupodlažnímu uspořádání skříně, tahače i návěsu. V obou nákladních prostorech jsou umístěny příčky po možnost přepravy zboží o různých teplotách, tím lze dosáhnout až čtyř různých teplotních režimů v této jedné soupravě.
Je zřejmé, že souprava XXL svým objemem a možnostmi nahrazuje minimálně jeden a půl standardní návěsové soupravy. Fakticky tak dochází k významnému ekonomickému efektu, který je navíc doprovázen i zřejmým pozitivním ekologickým dopadem.
Limitující faktory pro použití souprav XXL vyplývají ze silniční infrastruktury. Je třeba prvotní rekognoskace tras, na kterých bude souprava nasazena a to vzhledem k délce, hmotnosti a náročnosti řízení např. při couvání. Souprava má dále zákaz vjezdu na veškeré železniční přejezdy, všechna přemostění musí mít potřebný parametr zátěže, je třeba určit vhodná parkovací místa na trase, kde lze soupravu případně odstavit a bez problémů s ní znovu odjet, vytipovat možná kritická místa, prověřit podmínky nakládky a vykládky atd. Pro soupravu platí zákaz předjíždění mimo víceproudé komunikace, musí být vybavena vpředu i vzadu oranžovými majáky a příslušným reflexním označením na zadní části.
ESA logistika nasadila jako „XXL řidiče“ pracovníky, kteří prošli speciálním zácvikem. S touto soupravou jezdí vždy dvojposádka, která se střídá. Jak ale říká p. Bořivoj Havlena (řidič instruktor ESA logistika): „Souprava se řídí velmi komfortně, jen je třeba získat zkušenost při zajíždění k rampám, protože zde je chování soupravy odlišné od běžného návěsu. Právě při couvání, rozpřažení a spřahování soupravy, řidič velmi ocení tři kamerové systémy, které mu umožňují mít přehled o situaci během celého manévru.“
Souprava XXL bude pod vedením dispečerů ESA logistika najíždět 20 tis.km za měsíc.
Technická specifikace vozidel z nichž se sestává XXL:

1) vozidla MAN TGS 26.480, jedná se o podvozek pro výměnné nástavby s konfigurací 6×2, tedy třemi nápravami, prostřední hnanou a poslední vlečenou a natáčecí, vozidlo je vybaveno motorem o výkonu 480 koní splňující emisní specifikaci EURO6. Toto vozidlo je osazeno výměnnou nástavbou.

2) podvozek Dolly, což je dvounápravový podvozek vybavený točnicí pro zapřáhnutí návěsu. Tento podvozek umožňuje spojit tažné vozidlo a návěs a je vybaven jednou zatáčecí nápravou, která pomáhá při průjezdu zatáčkami tím, že návěs uvádí do stopy vozidla.

3) Mrazírenský návěs Krone.

Z výše uvedené specifikace plyne, že jak návěs, tak i tažné vozidlo je možno bez dalších úprav použít i samostatně.