Skupina Hitachi Transport System nás pověřila jako poskytovatele logistických služeb pro střední a východní Evropu zajištěním logistického servisu na turné Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. TMSO zavítal do ČR a SR na sérii tří koncertů v Praze 23.5.2013, v Ostravě 24.5.2013 a v Košicích 26.5.2013. ESA byla hned při příletu a zajišťovala celní odbavení na Letišti Václava Havla, pozemní přepravu do míst jednotlivých koncertů, nakládky a vykládky vybavení TMSO.

Přeprava hudebních nástrojů, jako velice křehkého zboží byla spojena s výjimečnými opatřeními, a to nejen bezpečnostními. V první řadě zajištění bezpečnosti včetně pojištění hudebních nástrojů. Každý nástroj byl uložen ve speciálním přepravním boxu, nakládka byla prováděna vždy pod vizuální kontrolou pracovníků TMSO, manipulace s boxy probíhala pouze ručně a s velkou opatrností, přepravní prostor vozidla musel udržovat stálý teplotní režim v rozmezí mezi 25 až 27 °C. Trasa vozidla byla předem velmi přesně naplánována včetně výběru bezpečných míst pro parkování.

Při přepravě z Letiště Václava Havla do Obecního domu v Praze byla dokonce nutná asistence Policie ČR, která musela zastavit dopravu a umožnit nákladnímu automobilu vjezd do protisměru přímo před Obecní dům. 

Vzhledem k tomu, že celá akce proběhla bez nejmenšího problému a TMSO se pochvalně vyjádřil ke kvalitě služeb ESA logistika, je předpoklad, že v roce 2015 bude ESA logistika opět providerem TMSO na turné k 50.výročí jeho vzniku po celé Evropě, které je již nyní plánováno.