Dne 4. března jsme měli to potěšení v ESA logistika přivítat dvacet MBA studentů z dallaské Southern Methodist University. Během setkání jsme s nimi sdíleli poznatky z oblasti logistiky, pracovního trhu a mezinárodního obchodu.

Bylo skvělé  dát příležitost MBA studentům nahlédnout pod pokličku businessu v České republice. V neposlední řadě jsme měli možnost i porovnat s jakými tématy se, na rozdíl od USA, potýkáme.

 

Spolupráce se školami

ESA logistika aktivně spolupracuje jak s odbornými učilišti, tak se středními a vysokými školami. A to nejen formou sdílení pracovních příležitostí vhodných pro studenty a absolventy, ale například i realizací exkurzí v našem provozu či odborných přednášek pro studenty.

Spolupráce na diplomové či bakalářské práci

Studentům vysokých škol nabízíme možnost spolupracovat na jejich bakalářské či diplomové práci. Rádi poskytneme odborné konzultace, data i informace z praxe a na oplátku se inspirujeme Vašimi výstupy a nápady.

Brigády, pracovní stáže a praxe

Studentům, kteří zvažují budoucí uplatnění v logistice, nabízíme možnost ověřit si teoretické znalosti v praxi. Touto formou získáte již během studia nezanedbatelné pracovní a odborné zkušenosti, které mohou vyústit v další spolupráci po ukončení školy.