Po řadě distribučních rozvozů ještě z kovidového jara jsme uskutečnili několik dalších společných akcí. Nově jsme zdarma uskladnili pro ČČK 50 palet zboží pro pobočky v celé ČR.
Jsme rádi, že se na nás pracovníci ústředí ČČK obracejí s vybudovanou důvěrou a snažíme se pomáhat, neboť si velmi vážíme jejich práce a poslání.