Tato sbírka je určena na pořízení speciálního vybavení pro posádky zdravotní záchranné služby provozované neziskovou Asociací samaritánů ČR ve Slaném a Kralupech nad Vltavou.
Pomozte nám i vy pořídit pro vůz rychlé záchranné pomoci přístroj provádějící nepřímou masáž srdce během resuscitace.
Okolí Prahy patří k místům s nejhustší dopravou a nikdo z nás neví, kdy bude pomoc záchranářů potřebovat on sám, jeho blízký nebo kolega v zaměstnání. Proto organizátoři sbírky věří, že návštěvníky konference SpeedCHAIN nebudou k této výzvě lhostejní.
Podaří se nám společně vybrat potřebných 350 000 Kč? Jak a kde přispět?
Na konferenci SpeedCHAIN, která se koná od 07.-08.11.2018 v Břevnovském klášteře, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6.
Přímo na stánku Asociace samaritánů ČR v atriu Břevnovského kláštera se můžete na vlastní oči přesvědčit, jak přístroj záchranářům pomáhá při záchraně života. A zde také můžete jménem vaší firmy přispět na jeho pořízení prostřednictvím smlouvy o peněžním daru, případně poskytnout osobní dar v hotovosti do připravené schránky.
Dary jsou daňově uznatelnou položkou a doklady o jejich poskytnutí dostanete přímo na místě. O výsledcích sbírky a největších donátorech budeme informovat v časopisu LogisticNews a webových portálech. Sbírka bude pokračovat i po skončení konference SpeedCHAIN.