Členové ČESMAD BOHEMIA každý rok nominují nejlepší řidiče z ČR na čestné ocenění IRU.
Toto ocenění je určeno profesionálním řidičům, kteří jsou dlouhodobě svému povolání věrní, úspěšní a jezdí bez vážných nehod. V České republice máme od roku 2004 již téměř na 500 oceněných řidičů. Všichni ze společnosti ESA jsme hrdí, že i v našich řadách  pracují řidiči, kteří si toto ocenění právem zasloužili. O to více je potěšující fakt, že letos přibylo dalších sedm kolegů z ESA, kteří převzali uznání IRU Diploma of honour.

Děkujeme řidičům za jejich vzornou práci a přejeme mnoho dalších najetých km bez nehod.

Jak je možné získat IRU Diploma of honour ?
Řidič, který může být nominován, musí své povolání vykonávat po dobu alespoň 20 let a musí být zaměstnán u stejné dopravní společnosti po dobu nejméně pěti let. Řidič musí mít najeto jako profesionální řidič ve vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě minimálně 1 000 000 km a za posledních 20 let zpětně ode dne posuzování nominace na ocenění nesmí vlastní vinou zapříčinit žádnou závažnou dopravní nehodu. Během posledních 5 let ode dne posuzování nominace na ocenění zároveň nesmí spáchat žádný vážný jiný dopravní, celní nebo administrativní přestupek.