Zástupce sdružení ČESMAD Bohemia, která je členem IRU* (IRU – International Road Transport Union = Mezinárodní unie silniční dopravy), předal pětici našich řidičů čestné diplomy IRU. Jedná se o speciální ocenění „Diploma of Honour“ pro řidiče, kteří splní stanovené podmínky, a o jeho udělení rozhoduje přímo výkonné předsednictvo unie v Ženevě.
Podmínky, které řidiči museli splnit pro získání ocenění nebyli jednoduché, ale všichni je naplnili několinásobně:
Ocenění řidiči musí aktivně a řádně vykonávat svoji profesi nejméně dvacet let. Pro stejnou dopravní společnost pak musí pracovat alespoň pět let a mít jako profesionální řidič na svém kontě minimálně 1 000 000 km bez toho, aby během posledních dvaceti let způsobil vlastní vinou závažnou dopravní nehodu s následkem v podobě úrazu. Přísné měřítko platí i pro přestupky – během posledních pěti let nesmí oceněný řidič spáchat žádný vážný dopravní, celní nebo jiný administrativní přestupek. Čestný diplom lze konkrétní osobě udělit pouze jednou.

          Diplomy si z rukou Zdeňka Zahrádky, který zastupoval sdružení ČESMAD Bohemia, ve druhém květnovém týdnu převzali následující řidiči společnosti ESA logistika:

 • Roman Ryska, řidič mezinárodní kamionové dopravy,
  Najeto: více než 3 miliony km, S ESA logistika: více než 18 let, Povolání řidič: 31 let
 • Jaroslav Dvořák, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno
  Najeto: více než 2,5 milionu km, S ESA logistika: více než 13 let, Povolání řidič: 39 let
 • Jan Kváča, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno
  Najeto: více než 2 miliony km, S ESA logistika: více než 16 let, Povolání řidič: 33 let
 • Miroslav Vesecký, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno
  Najeto: více než 2,5 milionu km, S ESA logistika: více než 21 let, Povolání řidič: 25 let
 • Aleš Pilař – řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Chrudim
  Najeto: více než 2,5 milionu km, S ESA logistika: více než 17 let,Povolání řidič: 39 let

Během slavnostního předávání řidičům poděkoval a vyslovil uznání generální ředitel společnosti ESA logistika Marek Cvačka a dispečeři z příslušných dopravních středisek předali oceněným řidičům věrný model kamionu, s nímž jezdí v barvách společnosti ESA logistika včetně i „vlastních“ SPZ. 

Přestože dnešní moderní vozidla obsahují mnoho zařízení zvyšujících bezpečnost silničního provozu a řidičům částečně usnadňují práci, při dnešní hustotě dopravy a nutnosti dojet včas k zákazníkovi, nebo do skladu, je to stále profese stresující, nesnadná, vyžadující neustálou pozornost, zkušenosti a někdy i pevné nervy. Proto jsme rádi, že jsme mohli ocenit naše kolegy – řidiče, kteří splnili přísné podmínky pro udělení čestného diplomu. Jejich bezchybné práce a věrnosti naší firmě si velmi vážíme.         

*Mezinárodní unie silniční dopravy IRU reprezentuje 3,5 milionu firem z celého světa podnikajících v autobusové, nákladní i taxi dopravy z více než stovky zemí celého světa. Unie byla založena v Ženevě v roce 1948.