ESA logistika převzala s účinností od 1. června aktivity společnosti Vlková Partners s.r.o. sídlící ve Stříbře. Jedná se zejména o služby přidané hodnoty (VAS) jako součásti reverzní logistiky* poskytované firmám z oblasti online prodeje. 

Vlková Partners postupně expandovala díky poskytování podpůrných služeb v oblasti e-commerce, zejména pro jednoho z předních evropských internetových obchodníků. ESA logistika již pro firmu Vlková Partners zajišťovala část těchto činností a vzniklé partnerství nakonec vyústilo v dohodu o převzetí aktivit této firmy s ohledem na jejich budoucí růstový potenciál. Uskutečněný krok je plně v souladu s rozvojovou strategií skupiny Hitachi Transport System jakožto vlastníka společnosti ESA logistika. Potvrdil také společný záměr Hitachi Transport System a ESA logistika rozšiřovat svoji působnost v nových oblastech, a to i prostřednictvím akvizic. 

V důsledku změn životního stylu během pandemie onemocnění COVID-19 a díky vysokému oblibě internetových nákupů se evropský trh e-commerce stal třetím největším trhem hned za Čínou a USA a je očekáván jeho další růst. Pro Evropu a USA je v elektronickém obchodě typická vysoká míra vracení zboží, a proto se jeho objem s růstem trhu stále zvyšuje. To s sebou nese i vyšší nároky na reverzní logistiku a s ní spojené služby. Řízení procesu vracení výrobků a jejich opětovné zařazení do nabídky je přitom považováno za jeden z klíčových faktorů pro úspěšnost elektronického obchodu. 

* Služby přidané hodnoty (VAS – Value Added Services) zajišťují balení, etiketování, kompletace a další speciální úpravy zboží. Reverzní logistika zabezpečuje zpětný tok zboží nebo vratných obalů od prodejců k výrobcům nebo obchodníkům.