Mezi hlavní cíle naší společnosti patří neustále rozvíjet technologický pokrok a uvádět novou techniku do praxe. Proto jsme v červnu zprovoznili novou automatizovanou linku pro kolkování lahví s alkoholem.
Jednou ze služeb přidané hodnoty, kterou naším zákazníkům nabízíme, je olepování zboží kolkem. Díky nové kolkovací lince dokážeme za hodinu polepit kolky téměř 2000 lahví s alkoholem, což jistě ocení všichni naši zákazníci.