Jak vypadá přeprava nadměrného nákladu? Podívejte se na video o přepravě generátoru s komentářem Łukasze Gorgola, koordinátora projektového carga ESA logistika.