Od července 2021 dochází ke změně na pozici ředitele polské pobočky ESA logistika. Téměř 12 letech tuto funkci zastával Teodor Kula. Nyní ji nově přebírá Łukasz Dziewanowski, který do této doby působil na pozici provozního ředitel pro Polsko. Jedním z jeho hlavních úkolů bude pokračovat v dynamickém rozvoji společnosti a dále posilovat pozici ESA logistika na domácím i mezinárodním trhu.

Łukasz Dziewanowski má téměř 20 let zkušeností v oboru logistiky. Specializuje se na strategické řízení dodavatelského řetězce a jeho optimalizaci pro řadu různých produktů a průmyslových odvětví, zejména v oblasti skladové logistiky, která byla jeho první specializací. V ESA logistika působí od roku 2011. Ve funkci provozního ředitele 8 let odpovídal za hlavní aktivity společnosti, zejména za spoluvytváření strategie rozvoje společnosti v Polsku a vytváření příznivého prostředí pro růst společnosti budováním týmu odborníků a optimalizacemi synergií mezi jednotlivými logistickými produkty.

„Tato výzva je pro mě velkou ctí. Je mi ctí, že budu moci implementovat obchodní strategii Hitachi Transport System pro náš region a posílit postavení skupiny ESA logistika jako logistického operátora na domácím i mezinárodním trhu. Zároveň bych chtěl poděkovat Teodorovi Kulovi za spolupráci, která mě připravila na moji novou funkci. V následujících letech hodlám pokračovat v aktivitách v souladu s přijatou vizí společnosti, s důrazem na další upevnění pozice společnosti ESA logistika jako odborníka na nekonvenční a efektivní logistická řešení. Zejména mi záleží na vnitřním rozvoji organizace, spojením různých služeb do ucelených systémů chci nadále zvyšovat úroveň spokojenosti našich zákazníků. Mým cílem je pokračovat ve vytváření prostředí příznivého pro rozvoj potenciálu zaměstnanců, podpořit jejich inovace a kreativitu, dále upevnit pozici ESA logistika jako významného operátora pro asijsko-evropský směr.“ Łukasz Dziewanowski shrnuje svoji vizi budoucnosti.

Na fotografii zleva: Teodor Kula, předávající pozici ředitele ESA logistika Polsko; Marek Cvačka, generální ředitel ESA logistika; Łukasz Dziewanowski nový ředitel ESA logistika Polsko.