V rámci konderence LOG-IN 2017 se za ESA logistika zúčastnil Roman Pekrt (CEO) panelové diskuze o přínosech zahraničních investic do skladování v ČR. Po výměně mnoha různých názorů se panel diskutujících ve složení:
Kamil Slavík, Hypera, Česká logistická asociace; František Pazdera, FIEGE; Viktor Najmon, Úřad práce ČR; Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice; Jakub Holec, 108 Agency; Vladimír Pikora, ekonom a Roman Pekrt, ESA logistika,
usnesl na výsledku 5:1, pro odpověď, ano. Zahraniční investice do skladové logistiky přinášejí ČR výhody, které převažují nad negativními dopady.