Společnost ESA s.r.o. se po dlouhém a velmi náročném období příprav, stala držitelem cerfitikátu AEO, konkrétně typu AEO-C, který vydává v České republice Celní úřad pro Jihočeský kraj.
Proč vlastně ESA absolvovala tuto strastiplnou cestu k certifikátu AEO?
Dne 1. května 2016 vstupuje v platnost nový Celní kodex (UCC), díky němuž – stoupne získání AEO osvědčení na významu. V současné chvíli je v České republice vlastníkem oprávnění pouze 172subjektů (k dnešní dni). Certifikát označuje tzv. Oprávněný hospodářský subjekt. Toto označení je obecným dokladem spolehlivosti nejen pro úkony spojené s celním řízením a je udělováno jen prověřeným, spolehlivým, celní problematiky znalým a finančně stabilním subjektům.
Všichni žadatelé musí projít důkladnou kontrolou a dlouhodobým prověřováním firemních procesů. Také naše společnost absolvovala místní šetření auditory celní správy, na níž se zúčastnila celá řada zaměstnanců společnosti.
Zboží, které je přepravováno, dováženo nebo vyváženo držitelem osvědčení je přednostně odbavováno, méně často kontrolováno, a pokud už na kontrolu dojde, je rychlá, což přispívá ke zkrácení časů dodávek zboží.

Další výhody, které plynou z držení osvědčení AEO jsou například:

  • ·        Úlevy ve vztahu k celním kontrolám
  • ·       Zjednodušení celních postupů
  • ·        Clení online na schválených místech
  • ·        Status uznán ve všech členských zemích EU, tudíž máme možnost clít i mimo území České republiky (v rámci zemí EU)
  • ·        Menší četnost kontrol
  • ·        Pokud už je kontrola nutná – právo na přednostní kontrolu
  • ·        Zvýšení prestiže subjektu vůči obchodním partnerům

Získáním tohoto certifikátu tak ESA dokazuje snahu o zvýšení bezpečnosti mezinárodního obchodu, eliminaci rizik plynoucích z dovozu zboží do Evropské unie, či vývozu zboží do třetích zemí, potvrzuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb a přední postavení v oblasti celních a logistických služeb na trhu. Se stávajícím trendem elektronizace celního řízení a zdražováním dostupnosti záručních nástrojů je získání osvědčení AEO pro ESU velkým úspěchem.