ESA logistika patří mezi společnosti, které zajišťují dopravní obsluhu v Praze. Jako významný logistický provider dbá o ochranu životního prostředí. Všechny body projektu EkoLogis vyhlášeného hl. m. Praha splňuje již nyní a nejen v Praze, ale ve všech svých destinacích.
„Tento projekt je začátkem dialogu s organizacemi, které pro Prahu zajišťují klíčové služby, s cílem společně hledat řešení k lepšímu ovzduší a životního standardu obyvatel hlavního města.“ 
Petr Dolínek
Náměstek primátorky a radní pro dopravu hl. m. Prahy
Více o projektu EkoLogis: www.ecologis.cz