Celý svět bojuje proti pandemii COVID-19, proto i ESA logistika proti koronaviru nabízí svou pomoc.

Státním i nestátním nekomerčním projektům působícím k potlačení a ochraně před tímto onemocněním nabízíme bezplatně naše dopravní kapacity kamionů a větších vozidel. Nabízíme také skladové kapacity včetně služeb VAS, tedy balení, etiketování a další. V České republice a na Slovensku dáváme k dispozici také vozidla a sklady s řízenou teplotou. To znamená i pro uložení materiálu, který musí být uchováván v chlazeném stavu.

Myslíme to vážně, proto jsme se již zaregistrovali do databázi, kde nabízíme svoji pomoc: Spojujeme Česko a CoVpoint  a Covid19cz.cz

Zájemci o podporu nekomerčních projektů proti koronavirovému onemocnění v rámci této akce „ESA logistika proti koronaviru“ mohou kontaktovat Michaelu Frélichovou na e-mailu: frelichova.michaela@esa-logistics.eu  Tentýž kontakt platí i v případě zájmu o běžnou spolupráci ve skladování a dopravě.

Zde naleznete naše skladové pokrytí v ČR: Skladové pokrytí

Vedle těchto nekomerčních aktivit je ESA logistika připravena rychle pomoci také výrobním a obchodním firmám, které se potýkají s extrémními výkyvy poptávky po svém zboží.

V těchto dnech čelíme situaci, kterou lze označit jako turbulentní logistika. Požadavky trhu na přepravní a skladové kapacity se nemění po měsících, ale v řádu dnů. I přesto si uchováváme možnost rychle reagovat, přeskupovat i navyšovat naše kapacity. Nabízíme spolupráci v oblasti dopravy a skladování v České republice, v Polsku a na Slovensku. Pro pokrytí kapacitních špiček nebo i pro delší spolupráci nabízíme spolupráci ostatním výrobním, obchodním nebo logistickým společnostem.