Otevřením nového chlazeného skladu ESA Logistika uzavřela logistický řetězec oběhu chlazeného zboží v ČR vlastními prostředky.
ESA již od roku 1999 poskytuje mnoha klientům 3PL služby v segmentu chlazeného zboží, převážně potravin, jejichž základem je chlazená FTL doprava. Zejména unikátní je produkt kusové distribuce chlazeného zboží ke koncovým zákazníkům na nezávislém trhu (ESA obsluhuje více než 3000 koncových míst v celé ČR a formou kusových, kartonových, paletových nebo celovozových závozů realizuje cca 22 000 objednávek měsíčně.). Doprava, včetně crossdockových překladišť je zajišťována ve velké většině vlastními prostředky, ale služby centrálního chlazeného skladu si do minulého roku ESA pronajímala u externích dodavatelů. Nárůst objemů v této logistické činnosti ESA však znamenal potřebu vlastního chlazeného skladování.
Rozhodnutí o realizaci chlazeného skladu bylo učiněno v 8. měsíci 2013 a realizace trvala do konce 11. měsíce. Po ukončení zkušebního provozu je sklad od 1.1. 2014 plně funkční. Přestože má ESA dlouholeté zkušenosti se skladováním suchého zboží, bylo nutno změnit a upravit některé skladové procesy včetně WMS pro zvýšení efektivity skladování a manipulací s rychloobrátkovým chlazeným zbožím včetně výrobků s nekalibrovanou hmotností (Průměrná obrátkovost uskladněného zboží je do 10 dnů).
Chlazený sklad je umístěn v areálu společnosti Prologis D1 v Jažlovicích ve dvou oddělených sekcích, které vznikly přestavbou původního suchého skladu s dvěma nezávislými chladícími agregáty. Toto řešení umožňuje zvýšit počet skladovaných druhů zboží, případně nezávisle řídit teplotu v obou sekcích, nebo je spojit. Celková výměra chlazeného skladu je 6000 m² a pojme 5700 paletových míst, je zde také plocha pro poskytování služeb typu VAS. Teplota je ve všech skladovacích prostorech řízena v rozmezí 4 – 6°C. Primárně se zde skladují mléčné a masné potraviny, ale je možné využít i fresh zónu např. pro ovoce a zeleninu. Pro dopravní obsluhu je k dispozici 12 ramp z toho dvě vjezdové. Denní kapacita pro IN a OUT pohyby představuje více než 2000 palet denně.
Při úpravách a vestavbě chlazení do stávající skladové budovy byly brány do úvahy i ekologické aspekty, např. celý sklad je vybaven LED osvětlením. Sklad také splňuje požadované veterinární normy, normu IFS a během krátké doby i normu AIB.
Dostatečná kapacita nového chlazeného skladu včetně dopravních kapacit je příležitostí pro nárůst objemů současných zákazníků ESA, ale i pro nové zájemce o tuto službu.