Dostali jsme e-mail od našeho zákazníka IKEA, který začínal zvláštním oslovením „Stáři“. Teprve po přečtení prvních řádek jsme pochopili význam tohoto slova, neboť první věta zněla: Hned dobrá zpráva na začátek. Po auditu ve společnosti ESA Logistika, bych tímto chtěla přivítat nového “IWAY Stára” mezi nás. Tato společnost nás může obohatit o spoustu dobrých příkladů. Vítejte!

ESA logistika, tak byla přivítána do společnosti devíti vysoce hodnocených dodavatelů IKEA v České a Slovenské republice, čímž se stala desátou hvězdou (jedinou logistickou) tohoto unikátního souhvězdí.

ESA již několik let poskytuje dopravní služby pro zákazníka IKEA. Tím, že se stala dodavatelem pro tuto společnost je podrobována pravidelným auditům ze strany IKEA dle standardů IWAY. (IWAY je kodex zavazující IKEA k dodržování všech mezinárodních úmluv a standardů ve vztahu k jejich podnikání a v neposlední řadě k politice Trvalé udržitelnosti) Týká se nejen IKEA, ale také všech jejích dodavatelů z celého světa.

ESA logistika zmíněný audit IWAY absolvovala již třikrát a pokaždé s výbornými výsledky. To byla vstupenka do skupiny IWAY STARS. Tato skupina má za účel sjednotit dodavatele z České republiky a Slovenska, kteří příkladně přistupují ke standardům IKEA a svým přístupem přispívají k Trvalé udržitelnosti. Cílem je sdílet dobré příklady, kooperovat, inspirovat se a vzájemně se motivovat k dalšímu zlepšování zejména v oblastech péče o životní prostředí, přístupu k zaměstnancům, systematickému udržování vysokého standardu společnosti a vztahů společnosti směrem k okolí.

Naše společnost svoje členství v IWAY STARS vřele uvítala a považuje ji za významné uznání ze strany zákazníka. Učiníme vše, aby si ESA své výborné výsledky udržela a byla přínosným členem, který svými příspěvky obohatí ostatní dodavatele.