Naše firma se neustále snaží zlepšovat pracovní prostředí a zvyšovat bezpečnost našich zaměstnanců i ostatních pohybujících se v našich prostorách. Proto bylo rozhodnuto pořídit na pracoviště přístroje AED, tedy automatické defibrilátory, a to jako preventivní krok, který může zachránit životy. I zde platí, že je lépe být připraven, než překvapen.

V současné době probíhá rozmísťování jednotek AED na desítku pracovišť ESA logistika po celé ČR. Budou instalovány ve skladech Ostrava, Brno, Úžice, Jažlovice DC7 a DC2, Tuchoměřice, Kladno Dubská, centrála Kladno a na obou pobočkách ve Stříbře. Souběžně s tím probíhají školení pracovníků v poskytování první pomoci, a to i s ukázkami použití AED.

Srdeční selhání jsou v dnešní uspěchané době stále častější. Některé si vyžádají „pouze“ návštěvu u lékaře, jiné zásah záchranné služby, ale bohužel mohou končit i fatálně. V případech fibrilace srdce se jedná o přerušení srdeční činnosti, kdy srdce místo obvyklého pumpování krve přejde do stavu podobnému chvění. V takovém případě zbývá na poskytnutí pomoci velice krátký čas, neboť již po pěti minutách může dojít k nevratným změnám v mozku způsobeným nedostatkem kyslíku. Velmi účinným způsobem je použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který pomocí řízeného elektrického výboje vyšle do těla postiženého elektrický impuls a ten srdce ze stavu fibrilace vrátí do normálního „provozu“ (tedy ho defibriluje).

AED je přenosný elektronický přístroj, který lze použít nejen ke zmíněné defibrilaci, ale též ke kontrole srdečního rytmu a řešení vážných srdečních arytmií. Přístroj pomáhá i při srdeční zástavě, kdy srdce náhle přestane bít. Oproti lékaři používaným defibrilátorům je AED uzpůsoben pro zcela laické použití. Účinná resuscitace tak může být poskytnuta téměř kýmkoliv a velmi rychle ještě před příjezdem rychlé záchranné služby.

Pokud si kladete otázku, zda byste uměli v případě potřeby přístroj AED použít, nemusíte se obávat. Zařízení po vyjmutí z volně přístupné kovové prosklené schránky a brašny s následným stisknutí zeleného tlačítka start převezme řízení za vás. Hlasem provází po celou dobu resuscitace a důsledně říká, co je třeba vykonat nebo opakovat, dokud nepozná, že je požadovaný krok (například správné umístění elektrod na tělo postiženého) proveden správně. Elektrický výboj totiž není vždy vhodný, proto AED vyhodnocením údajů z elektrod na těle pacienta pozná, v jakém stavu se srdeční činnost postiženého nachází. Rozpozná, zda se jedná o stav fibrilace, nebo nikoliv a doporučí zachraňující osobě další vhodný postup, například nepřímou masáž srdce nebo jiné úkony. Současně s použitím defibrilátoru je samozřejmě důležité ihned volat záchrannou službu. Operátor poté prostřednictvím hlasitého odposlechu radí až do jejího příjezdu a taktéž řídí resuscitační činnost. V brašně s přístrojem AED je umístěn i další zdravotnický materiál, který může pomoci při komplikovaných případech spojených s úrazem.

Rozhodně nikomu nepřejeme prožít srdeční zástavu a doufáme, že umístění defibrilátorů zůstane jen prevencí. V opačném případě ale přístroje AED zvyšují šanci na záchranu a život bez dalších následků plynoucích ze zástavy krevního oběhu.

Pokud vás zajímají podrobnosti můžete si informace o přístroji a jeho použití také najít na internetu pod jeho názvem: AED Philips HeartStart FRx.