Zaměstnanci ESA logistika oslavili úspěšné zakončení roku na Christmas Party ESA logistika, která se konala v atraktivních prostorách Haly Strojovna Kladno. Součástí programu bylo i předání finančního daru z CHFZ ESA ve výši 25 000Kč na nákup invalidního vozíku Adámkovi Eberlemu. Tereza Vítová, ředitelka Nadace Truck HELP, přiblížila aktivity nadace, kterou CHFZ ESA a ESA logistika rovněž podporuje. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné setkání!