ESA logistika již několik let podporuje a spolupracuje s neziskovou organizací Chance for Children. Nyní se nám dostalo milého shrnutí naší dosavadní činnosti od Chance for Children:

Organizace Chance 4 Children začala před více než dvaceti lety s pomocí v jediném dětském domově. Nepotřebovala tehdy žádné větší prostory ani přepravní společnost, která by jí pomáhala s distribucí materiální pomoci do vzdálenějších zařízení. S jejich rostoucím počtem se však ukázalo, že bez skladovacích prostor, které se později staly potřebnými i pro rostoucí tým nemocničních klaunů, se C4C v žádném případě neobejde.

Tehdy jsme se spojili se společností Hašek s.r.o. a po dobu dalších deseti let využívali k uskladnění pomoci před distribucí jejich prostory. Před dvěma lety však došlo k rozhodnutí o demolici námi využívané haly a na nás v C4C padly chmury. Kde sehnat odpovídající zázemí?

Nabídka ESA logistika a.s. přišla bez přehánění jako dar z nebes. Ukázalo se totiž, že nám může pomoci nejen s poskytnutím nových skladových prostor, ale také se stěhováním z těch starých a likvidací všeho, co se v nich za tak dlouhou dobu nakupilo jako odpad. A ani to nakonec nebylo všechno, ale o tom později.

Stěhování koordinoval pan Pup; a jemu i skladníkům, kteří pomáhali s nakládáním, balením a převozem, jsem za to dodnes hluboce vděčná. Dokázali vyřešit každý problém, se kterým jsem přišla, takže záchvaty paniky, které se mě zmocňovaly pokaždé, když jsem do skladu přišla („Co já si s těmi krámy tady proboha počnu?“), postupně slábly. Z prostor, které jsme mohli nově využívat, jsme byly já i má kolegyně Jana Šnoblová, naprosto nadšené.

Sklad slouží jako zásobárna a překladiště. Máme tu lego, které klauni roznášejí do nemocnic, nebo ho používají k interaktivním hrám. Je tu i další materiální pomoc, nové boty a oblečení, které rozvážíme do spolupracujících zařízení, zejména do dětských domovů. Jak to vypadá, když s tímhle vším někam přijedeme, můžete vidět na fotkách nebo vyčíst z článků na našem webu. Jednotlivých příběhů jsou desítky a některé z nich opravdu berou za srdce.

Jak už jsem ale psala, sklad není to jediné, čím nám ESA nesmírně pomáhá. Podpora, která k nám z ESA logistika proudí, je trojí: kromě skladu a příležitostné logistické výpomoci jsou to i finanční dary společnosti a zaměstnanců a sleva na pohonné hmoty pro naše vozy. A jak přesně nám to pomáhá?

Auta C4C rozváží materiální pomoc do dětských domovů a domovů seniorů a na svých cestách za pacienty v nemocnicích a klienty domovů seniorů spousty kilometrů měsíčně. Úsporu na pohonných hmotách díky podpoře ESA logistika můžeme přetavit do častějších návštěv našich klauních smíchových terapeutů a dalších našich aktivit.

K této úspoře se navíc přidává ještě zásadnější měsíční finanční podpora zaměstnanců ESA logistika.

Spolupracujeme se zařízeními různého druhu – dětskými domovy, domovy pro seniory, centry pro handicapované, nemocnicemi, dětskými centry. Bude jich celkem okolo padesátky. Klauni programu Dr. Klaun, učitelé pracující pod záštitou programu Odrazový můstek k životu (zájmové kroužky a doučování v dětských domovech), nebo koordinátoři Barevného hraní (terapie výtvarkou) mohou „své“ lidi navštěvovat právě díky našim dárcům. Všechny jejich aktivity mají obrovský dopad – rozesmívají, rozveselují a otevírají srdce seniorů, hospitalizovaných dětí i handicapovaných v asistenčních centrech.

Máme také mentoringový program, v němž dobrovolníci pracují s konkrétními dětmi, pomáhají jim na cestě životem, zvolit si střední školu, najít brigádu, uvidět i jiné možnosti, než jaké vidí v rámci dětského domova. Pro dospívající to bývají zásadní momenty v jejich životě, které je dokáží navést směrem, kterým by se bez nich nevydali. Nacházejí sebevědomí a jistotu, že dokáží řešit životní situace a mají nablízku někoho, na koho se mohou obrátit v případě potíží.

V současné době k již fungujícím programům rozbíháme další – vzdělávací projekt pro vychovatele v dětských domovech a další zaměstnance institucí náhradní péče s názvem Pomocník. Zapomíná se na ně, přestože právě oni jsou klíčem ke správnému nasměrování dětí, s nimiž pracují, nebo ke spokojenosti klientů, o něž pečují v nemocnicích nebo například v domovech seniorů. Náš Pomocník, jak jsme platformu nazvali, jim má prostřednictvím e-learningového vzdělávání pomoci se zvládáním situací, jimž každodenně čelí – lhaní, vzteku, frustraci, či pocitu vyhoření.

Je toho mnoho, s čím nám vaše podpora pomáhá. Část z toho, jak i díky vám měníme svět pro mnohé k lepšímu, je vepsána do fotek:  chlapec brečící dojetím, rozesmátá babička nebo dívka z dětského domova, která může pokračovat ve studiu na vysoké škole – to všechno je i vaše práce. Díky vaší všestranné pomoci můžeme dělat to, co děláme – pomáhat a přinášet radost tam, kde je to potřeba. Každý den je v terénu někdo z našich učitelů, mentorů nebo klaunů. Každičký den měníte i vy život mnoha lidí k lepšímu.

To, že nás podporujete, má smysl. Děkujeme za to. Z celého srdce.

Autor: Zuzana Šrámková  / https://c4c.cz/chance-4-children-esa-logistika-dekujeme-vam/