ESA logistika přepravila již více než 20 000 tun nadrozměrného nákladu do elektrárny v polské Zerani. Z dosud realizovaných nadrozměrných přeprav se jedná o nejdelší náklad (HRSG modul) – 27 metrů, nejtěžší náklad (stator) – 306 tun a nejrozsáhlejší poskytované služby.