ESA logistika a Charitativní Fond Zaměstnanců ESA logistika obdrželi děkovný dopis za finanční dar pro neziskovou organizaci ASČR- Asociace samaritánů České republiky,na zakoupení automatického přístroje SLIM Corpuls3Corpulus pro nepřímou masáž srdce. Spolu s Reliant Group a mnoha dalšími, např. Škoda,SSI Schäfer Systems International byla celkově nashromážděna částka 456 600Kč. Všem dárcům patří velké poděkování.