Adélka Jiříkovská (10let) má od narození těžkou oboustrannou sluchovou vadu, která je vrozená a bohužel trvalá. Adélka žije s maminkou a sestrou, které mají stejné sluchové postižení. U Adélky je nezbytná korekce sluchové vady pomocí sluchadel. Stávající sluchadla má již 10 let (od narození), jsou již zastaralá a již téměř nefunkční. Cena za pořízení nových sluchadel 2x EVOKE E F2 220 je 30 000 Kč. Zdravotní pojišťovna hradí pouze 50 % z ceny kompenzačních pomůcek, tj.15 000 Kč. Charitativní Fond Zaměstnanců ESA přispěl částkou 15 000 Kč na pořízení nových sluchadel. Všem členům Charitativního Fondu Zaměstnanců ESA patří velký dík!