W imieniu ESA s.r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce informuję, że od 1 kwietnia 2023 r. w związku z reorganizacją przedsiębiorstwa wszelka działalność spółki będzie kontynuowana przez ESA logistika Polska sp. z o.o. 

Dotychczas Oddział funkcjonował jako jednostka organizacyjna ESA s.r.o. – czeskiej spółki z siedzibą w Kladnie („ESA S.R.O.”). Biorąc jednak pod uwagę dynamikę rozwoju w Polsce, podjęto decyzję o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności na terenie Polski przez ESA S.R.O. Zdecydowano o tym, aby obecność ESA S.R.O. w Polsce kontynuowana była za pomocą spółki: ESA logistika Polska sp z o.o. („Nowa Spółka”) powiązanej z ESA S.R.O., która przejmie działalność dotychczas prowadzoną przez Oddział.

Zamierzonym sposobem przeniesienia działalności Oddziału na Nową Spółkę będzie wniesienie do niej wkładu niepieniężnego (aportu) obejmującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa składającą się na Oddział. Planuje się, aby do transferu doszło 1 kwietnia 2023 r. („Dzień Przeniesienia”). Dla ułatwienia relacji z kontrahentami, nie będą przenoszone otwarte rozrachunki (należności i zobowiązania) dotyczące okresu poprzedzającego Dzień Przeniesienia. Tym niemniej, wszelkie rozrachunku dotyczące działalność Polsce w okresie od Dnia Przeniesienia mają być regulowane przez i wobec Nowej Spółki.

Chcielibyśmy podkreślić, iż naszym naczelnym założeniem jest, aby reorganizacja nie wpłynęła negatywnie na dotychczasową współpracę. Nowa Spółka kontynuować będzie kooperację na aktualnych zasadach i zamierza w pełni wywiązywać się ze zobowiązań Oddziału. Nowa Spółka będzie również pełnoprawnym członkiem grupy kapitałowej.

W świetle opisanej powyżej reorganizacji informujemy Państwa, iż Oddział przygotował odpowiednie dokumenty umożliwiające sprawne przeniesienie wiążących z Państwem umów na Nową Spółkę. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: Justyna Błoch, Manager ds. PR i Marketingu, bloch.justyna@esa-logistics.eu

Z poważaniem,

Łukasz Dziewanowski
Dyrektor Zarządzający ESA s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce