Pod nadzorem Dyrektora Zarządzającego ESA logistika Polska powstał raport „Polska a Nowy Szlak Jedwabny – szanse, zagrożenia i dalsze działania

Raport powstał w ramach PSML – Polish Supply Management Leaders. Powstawał na przestrzeni kilku miesięcy 2020 roku. Pracował nad nim zespół składający się z przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i studenckiego, we współpracy z niezależnymi ekspertami.