Beata Cichocka-Tylman, BCT Doradztwo

Finansowanie rozwoju przy wykorzystaniu ulg podatkowych

 

Beata pracuje z przedsiębiorstwami od 15 lat nad rozwojem i wdrażaniem INNOWACJI, jak również nad pozyskiwaniem FINANSOWANIA na tę sferę działalności (dotacje i ulgi podatkowe, w tym ulgi B+R oraz Innovation Box). Przez ponad 6 lat była dyrektorem w PwC i odpowiadała za obszar Innowacji i B+R, w tym za rozwój akceleratorów.
Pracowała przy największy inwestycjach produkcyjnych w Polsce, w różnych branżach m.in. magazyny, automotive, produkcja części i podzespołów, też w medycynie.

Łączy doświadczenia i wiedzę w zakresie realizacji i prowadzenia projektów o podwyższonym ryzyku, z wiedzą z zakresu pomocy publicznej, a takie połączenie ma ogromną moc sprawczą!

Jest autorem metodologii wyboru innowacyjnych projektów i była członkiem Kapituły w ramach konkursu Inicjator Innowacji, Newsweek. Jest również autorem wielu publikacji z obszaru innowacji, w tym zarówno innowacji wewnętrznych, na przykład systemy innowacji pracowniczych, jak i innowacji zewnętrznych, realizowanych w tzw. modelu open innovation. Wykładowca i prelegent prestiżowych wydarzeń w Polsce i za granicą, mentor w wielu programach akceleracyjnych i ukierunkowanych na rozwój innowacji. Od kilku lat Business Angel inwestujący w startupy oraz ich mentor, szczególnie w zakresie skalowania biznesu.