Barbara Galińska, Politechnika Łódzka

Teoria czy praktyka – rola uczelni w kształtowaniu przyszłości logistyki

 

Dr inż. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka dwóch Wyższych Uczelni Technicznych: Politechniki Łódzkiej oraz Fachhochschule Kiel w Niemczech. Obecnie pracuje na etacie adiunkta na Politechnice Łódzkiej- Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie, organizacji transportu oraz planowania i optymalizacji kosztów, w tym kosztów wytwarzania. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest autorką blisko 60 opracowań naukowych, w tym monografii i artykułów.