Nová automatizovaná kolkovacia linka

Nová automatizovaná kolkovacia linka

Medzi hlavné ciele našej spoločnosti patrí nasledovať technologický pokrok a zavádzať nové techniky do praxe. Preto sme v júni uviedli do prevádzky novú automatizovanú linku pre kolkovanie fliaš s alkoholom. Jednou zo služieb pridanej hodnoty, ktorú našim zákazníkom...