Usługa transportowa FTL Premium

Usługa transportowa FTL Premium, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych towarów, dedykowana jest ładunkom wysokowartościowym czy wrażliwym.

FTL Premium to unikalne rozwiązanie, które znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i umożliwia monitorowanie ładunków. To zintegrowane rozwiązanie o zasięgu europejskim, dedykowane towarom o wysokiej wartości (ang. high-value) i ryzyka (ang. high-risk).

Usługa transportowa FTL Premium, ciężarówka z logo firmy ESA, transport ładunków wysokowartościowych
Usługa transportowa FTL Premium, ciężarówka z logo firmy ESA

Europejska sieć dróg i autostrad to oibszar, którego nie cechuje całkowite bezpieczeństwo dla pojazdów ciężarowych. Częstotliwość kradzieży i wypadków, skutkujących utratą towaru wysokiej wartości, jest duża – o skali problemu można przeczytać na stronie internetowej organizacji TAPA. Szkody finansowe i konsekwencje dla Spedytorów/Przewoźników są najczęściej bardzo dotkliwe, stąd inwestycja w odpowiedni system zabezpieczeń jest zdecydowanie warta uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem, jaki obejmuje usługa FTL Premium:

reżim środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń

sieć autoryzowanych parkingów

najnowocześniejszy sprzęt do nadzoru transportów

interaktywne pojazdy, monitoring przestrzeni załadunkowej, niezależny system alarmowy

zwiększone bezpieczeństwo, dzięki pracy centrum monitoringu działającemu 24/7

członkostwo TAPA oraz ścisła współpraca z organizacją, celem zabezpieczenia przepływu informacji

wykorzystanie innych, niepublicznych środków, uniemożliwiających potencjalną kradzież i pozwalających na ewentualną interwencję (nie tylko policyjną) w przypadku próby kradzieży

Usługa transportowa FTL Premium jest wykorzystywana przez wielu klientów z sektora magazynowego czy w ramach realizowanych przez nas usług celnych czy VAS. Swoje usługi realizujemy na poziomie globalnym w ramach sieci Hitachi Transport System Group.

Szukasz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Adres: ESA s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice
Inne adresy oddziałów ESA logistika

Ewelina Górecka
Forwarding Sales Specialist

Tel.: +48 505 572 848
Email: gorecka.ewelina@esa-logistics.eu

Artur Klasik
Forwarding Sales Specialist

Tel.: +48 502 914 264      
Email:  klasik.artur@esa-logistics.eu