Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ESA s.r.o.

Společnost ESA s.r.o. zahájila 1. 9. 2020 realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti ESA s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013108

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti ESA s.r.o. v oblasti měkkých dovedností, IT a technických oborech. Celkem bude podpořeno 347 osob. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a klíčových kompetencí pracovníků. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Projekt bude ukončen 31. 8. 2022