Společnost ESA logistika úspěšně zahájila využití autonomního dronu pro provedení inventury zboží ve svém skladu v polské Radomi.

Testování se připravovalo od jara letošního roku a bylo úspěšně završeno komerčním nasazením dronu v září. Výsledky potvrdily původní předpoklady o vysoké efektivitě dronů v inventurním procesu. Prokázala se zhruba osmdesátiprocentní finanční a časová úspora oproti standardní inventuře a stoprocentní přesnost získaných dat.

Dodavatelem technologie pro experimentální nasazení autonomního dronu byla firma Neurospace. Standardní inventura 8000 paletových pozic zabrala dva pracovní dny (každý o dvou směnách) a vyžádala si nasazení 22 pracovníků s veškerým nutným vybavením. Využitím jednoho autonomního dronu se stejná inventura zkrátila na šest hodin za asistence maximálně dvou pracovníků pro zajištění bezpečnosti. Výsledky inventury dronem vykazují 100% přesnost.

Dále se prokázal pozitivní dopad na bezpečnost práce. Dron je schopen plně autonomního letu bez zásahu pilota a omezuje dosud rizikovou práci zaměstnanců při kontrole vysokých regálů z klecí vysokozdvižných vozíků. Eliminují se tak náklady na mimořádný provoz vysokozdvižné techniky, na přesčasy zapojených pracovníků včetně nákladů na školení bezpečnosti práce pro práci ve výškách. „Obrovskou výhodou je, že naprogramovaný autonomní dron může podnikat zcela samostatné lety ve dne i v noci, o víkendech, během dovolených, případně už během naskladňování zboží, a průběžně přitom reportovat načtená data. “ uvádí Rafał Łuczak, IT & Implementation Manager společnosti ESA logistika. Dron data ukládá do excelovské tabulky, nebo je může přímo zasílat do WMS.

Autonomní dron také významně omezuje rizika chyby lidského faktoru a současně otevírá větší časový prostor pro případnou kontrolu zjištěných nesrovnalostí. Plusem je i vyšší zabezpečení získávaných dat, protože do provádění inventury není třeba zapojovat externí pracovníky. Potvrdila se též vysoká flexibilita dronu i pro nestandardní situace, například když na uskladněném balení chybí štítek. V tomto případě je schopen nasnímat neoznačené zboží ze všech stran a pokusit se o identifikaci, nebo odeslat fotografie operátorovi skladu, který provede identifikaci bez toho, aby zboží fyzicky prověřoval.

Více o službě skladování ESA logistika: zde